Odvolání

Proti usnesení o nařízení exekuce je možné podat opravný prostředek, tzv. odvolání. O odvolání rozhoduje soud buď potvrzením usnesení nebo jeho zrušením či změnou. Pokud dojde ke zrušení usnesení o nařízení exekuce, je o tom vyrozuměn exekutor a ten je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit předepsaným způsobem katastrálnímu úřadu.

Katastrální úřad odstraní poznámky o exekuci z listu vlastnictví. Co se týče dražby nemovitosti, tak ji může provádět finanční úřad, u kterého vznikla pohledávka, nebo soud. Cenu nemovitosti stanovuje soudní znalec.

Využijte našeho BEZPLATNÉHO PORADENSTVÍ týkajícího se exekuce, exekuce nemovitostí, konsolidace půjček, oddlužení a služby… ...více

Pomoc s exekucí nemovitosti nabízíme všem, kterým hrozí exekuce na nemovitost či potřebují její rychlé oddlužení, aby se… ...více

Zobrazit archiv