Exekuce

Hrozí Vám exekuce? Pokud zní Vaše odpověď možná nebo ano, začněte okamžitě jednat. Čím déle budete řešení Vašeho problémů odkládat, tím více peněz Vás bude exekuce stát. Naše společnost se zaměřuje na vyplácení exekucí a stejně jako již celé řadě klientů, pomůžeme ze složité finanční situace i Vám.

  • Budeme jednat s exekutory za Vás.
  • Vyjednáme úvěr dle Vašich možností.
  • Vyplatíme Vaše exekuce, dluhy, půjčky.
  • Poskytneme Vám poradenství ZDARMA.

Co je to exekuce

Exekuce je jinými slovy vykonávací řízení, které znamená výkon exekučního titulu. Tím může být pravomocné rozhodnutí soudu, rozhodčí nález, notářský či exekutorský zápis. Co se týče samotné exekuce, tak spočívá ve vymožení peněžité částky od povinného (dlužníka) pro oprávněného (věřitele), případně v donucení ke splnění jiné povinnosti.

"Exekuce je nucený výkon rozhodnutí, který je prováděn soudním exekutorem podle zákona č.120/2001Sb."

Exekuce nemovitostí

Exekuce nemovitostí jsou oprávněni provádět soudní exekutor a státní instituce s příslušným oprávněním (soud, finanční úřad). Co se týče právního důsledku exekuce nemovitosti, tak je jím omezení vlastnického práva k nemovitosti, tzn. zablokování.

K omezení vlastnického práva dochází na základě usnesení soudu o nařízení exekuce a následného exekučního příkazu k prodeji nemovitosti vydávaného soudním exekutorem. Na základě tohoto příkazu je pak možné realizovat dražbu nemovitosti.

Další informace:

Využijte našeho BEZPLATNÉHO PORADENSTVÍ týkajícího se exekuce, exekuce nemovitostí, konsolidace půjček, oddlužení a služby… ...více

Pomoc s exekucí nemovitosti nabízíme všem, kterým hrozí exekuce na nemovitost či potřebují její rychlé oddlužení, aby se… ...více

Zobrazit archiv